Sidebar

18
led,
36 Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oznamuje, že 15. 1. 2019 náhle zemřel docent katedry politologie a filozofie doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Ve dnech 17.-21. 12. 2018 se uskutečnil 1. ročník Filmového festivalu na Filozofické fakultě. Promítáno bylo 25 filmů z festivalu Jeden svět a za celý týden dorazila zhruba stovka návštěvníků.

V úterý 18. prosince uplynulo sedm let od smrti Václava Havla. Tato mimořádná osobnost byla připomenuta v 16 hodin u lavičky Václava Havla před Filozofickou fakultou UJEP v univerzitním kampusu.

Dne 13. prosince 2018 proběhla tradiční vánoční přednáška profesora Jana Royta o Narození Krista ve výtvarném umění – Gloria in excelsis Deo.

Ve středu 12. 12. 2018 se červená aula v multifunkčním centru otevřela slavnostnímu předávání Cen rektora UJEP 2018. Osobnostem z naší fakulty bylo předáno hned několik cen.

Ve dnech 6. – 7. 12. 2018 vyrazila početná skupina studentů Katedry historie FF UJEP v doprovodu svých pedagogů na exkurzi do Vídně. Cílem bylo navštívit dvě mimořádné výstavy.

Dne 4. 12. 2018 proběhla vernisáž výstavy „Rodinka“, kterou zde představil Radek Jandera. Jeho tvorba se vyznačuje nenucenou hravostí s vážně míněnými symboly a významy.

Dne 4. 12. 2018 od 14 hodin proběhla vernisáž výstavy Očima afrických dětí. Po dobu trvání výstavy je možné si na místě také prohlédnout výstavu afrických výrobků (případně si i nějaký odnést).

V rámci Rakouských dnů navštívila univerzitu rakouská spisovatelka slovenského původu Zdenka Beckerová a předčítala ze své nejnovější knihy „Samy“.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer