Sidebar

25
čen,
32 Aktuality

V rámci kooperace Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se spolkem Pro Zahořany proběhne dne 28. května 2021 od 17:00 h první veřejné představení obsáhlé kolektivní monografie podrobně mapující historii a památkový fond Zahořan na Litoměřicku.

Díky opravám střešního pláště domu, které probíhají v letošním roce, otevřela dne 7. 5. 2021 skupina odborníků včetně zástupců Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D. a Mgr. Jana Peera tzv. makovici na vrcholu věže litoměřického domu Kalich.

Ústecká filozofická fakulta se dočkala dalšího akreditačního úspěchu! Katedra politologie získala akreditaci navazujícího magisterského programu Politologie.

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem zahájilo v současnosti unikátní projekt. Do digitální podoby převádí sérii nádob řecké černofigurové a červenofigurové keramiky z 6.-4. století př. Kr., které náleží do antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Vědeckou kvalitu Muzea města Ústí nad Labem potvrdila Technologická agentura ČR, když vyhodnotila jeho výzkumný projekt zaměřený na problematiku starých lomů, dobývek a důlních děl v příhraniční pískovcové oblasti k finanční podpoře. Spojí v něm svoje síly pracovníci Muzea a Filozofické fakulty UJEP.

Uprostřed covidových omezení byla v rámci řešení projektu DG18P02OVV066 Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří (2018–2022) Filozofické fakulty UJEP.

Vydaný svazek s celým názvem Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten je výstupem z mezinárodní konference Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy konané na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v listopadu 2019.

Budova Muzea v Litoměřicích prochází od ledna 2021 celkovou rekonstrukcí, jejíž součástí bude rovněž digitalizace objektu a části sbírek.

Jaro je doba, na kterou se Filďáci vždy těšili. Nejen proto, že všechno taje, otepluje se a brzy se můžete učit venku na dece, ale i proto, že se konal ples! Ples Filozofické fakulty vždy organizovali sami studenti. Nejprve studenti z katedry politologie a filozofie, později mix, poslední léta se toho chopili spíše studenti z katedry historie.